Dokumenty

Najważniejsze dokumenty:

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCEN

PRZEDMIOT KLASA  (/6-cykl sześcioletni, /4-cykl czteroletni)
Kształcenie słuchu  I/4       II/4        III/4       IV/4
Audycje muzyczne  4/6 i II/4       5/6 i III/4      6/6 i IV/4