Nauczyciele nieobecni

 


Z powodu choroby nauczyciela

Elżbiety Kłosowicz

nie będzie zajęć od 05-13.10.2017 r.