Nauczyciele nieobecni

Z powodu wyjazdu nauczyciela

mgr Mirosławy Wojturskiej

i mgr Anny Stopińskiej-Paja

nie bedzie zajeć 20.03.2018 r.