Nauczyciele nieobecni

Z powodu nieobecności nauczyciela

mgr Katarzyny Mieszkowicz

nie ma zajęc 14.12.2017 r.


Z powodu choroby nauczyciela

mgr Marii Bieleckiej

nie ma zajęc od 12.12. – 15.12.2017 r.


Z powodu nieobecności nauczyciela

mgr Barbary Kotwicy

nie ma zajęc 18.12.2017 r. i 22.12.2017 r.