Rekrutacja

 

PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE

27, 28, 29 maja 2019 r.

Kwestionariusz składamy od 6 maja do 24 maja 2019 r.

Kwestionariusz >>>

 


 

U W A G A

Wszyscy kandydaci starający sie  o przyjęcie do szkoły muzycznej muszą do podania dołączyć

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjecia kształcenia w szkole muzycznej .  

Zaświadczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

( Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 142 ust.2))

 Od początku maja zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie i ustalić godzinę przesłuchania wstępnego.

Do wniosku dołączamy zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole artystycznej.
Dzieci, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 7 lat niezbędna jest opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

Przesłuchanie wstępne polega na sprawdzeniu predyspozycji słuchowych tzn.
– zaśpiewaniu prostej piosenki (np. „Wlazł kotek”),
– powtarzaniu rytmu,
– melodii, itp.
Dzieci młodsze wypełniają krótki test i śpiewają piosenkę.


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Teodora Leszetyckiegojest placówką artystyczną zapewniającą bezpłatną naukę gry na instrumentach.

Szkoła umuzykalnia, rozwija zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Uczymy grać na instrumentach:

  • fortepian                            –  saksofon
  • organy                                –  klarnet
  • skrzypce                            –  trąbka
  • wiolonczela                        –  puzon
  • gitara                                  –  akordeon
  • flet                                      –  perkusja

Lekcje gry na instrumentach są indywidualne.

Ponadto uczniowie uczęszczają na zajęcia grupowe, takie jak: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra, różnorodne zespoły.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

– 6 letnim dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat

– 4 letnim dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat

Nauka w klasie pierwszej obejmuje 2 lekcje gry na instrumencie i zajęcia teoretyczne dwa razy w tygodniu.

Kadra szkoły to wykwalifikowani pedagodzy – absolwenci Akademii Muzycznych, zapewniający uczniom wysoki poziom nauczania.