Rekrutacja

Microsoft Word - WPISY AFISZ

 


Od początku maja zapraszamy wszystkich chętnych do wypełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie i ustalić godzinę przesłuchania wstępnego.

Do wniosku dołączamy zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole artystycznej.
Dodatkowo dla dzieci, które nie ukończyły 6 lat niezbędne jest zaświadczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Wnioski składamy do 22 maja 2017 r.

Przesłuchanie wstępne polega na sprawdzeniu predyspozycji słuchowych tzn.
– zaśpiewaniu prostej piosenki (np. „Wlazł kotek”),
– powtarzaniu rytmu,
– melodii, itp.
Dzieci młodsze wypełniają krótki test i śpiewają piosenkę.


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Teodora Leszetyckiegojest placówką artystyczną zapewniającą bezpłatną naukę gry na instrumentach.

Szkoła umuzykalnia, rozwija zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów oraz przygotowuje do dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia.

Uczymy grać na instrumentach:

  • fortepian                            –  saksofon
  • organy                                –  klarnet
  • skrzypce                            –  trąbka
  • wiolonczela                        –  puzon
  • gitara                                  –  akordeon
  • flet                                      –  perkusja

Lekcje gry na instrumentach są indywidualne.

Ponadto uczniowie uczęszczają na zajęcia grupowe, takie jak: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra, różnorodne zespoły.

Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

– 6 letnim dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat

– 4 letnim dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat

Nauka w klasie pierwszej obejmuje 2 lekcje gry na instrumencie i zajęcia teoretyczne dwa razy w tygodniu.

Kadra szkoły to wykwalifikowani pedagodzy – absolwenci Akademii Muzycznych, zapewniający uczniom wysoki poziom nauczania.


 

podanie i kwestionariusz >>>>

 


 

U W A G A

Wszyscy kandydaci starający sie  o przyjęcie do szkoły muzycznej muszą do podania dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjecia kształcenia w szkole muzycznej . Zaświadczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

( Ustawa o Systemie Oświaty  – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, art.20n pkt.2)