Czas tworzenia i rozbudowy szkoły

12 lipca 1968 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki nastąpiło przekształcenie Ogniska w Państwową Szkołę Muzyczną I st. i był to rok powstania pełnoprawnej szkoły muzycznej w Łańcucie. Dzięki staraniom i konsekwentnej postawie dyrektora Muzeum Zamku Antoniego Dudy-Dziewierza w 1970 roku przydzielono szkole budynek usytuowany we wschodniej części parku zamkowego. Był to wzniesiony przez Potockich w 1899 i przebudowany w 1913 roku budynek Zarządu Ogrodów, w którym po II wojnie światowej mieścił się Zarząd PGR Ogrody w Łańcucie. Od momentu uzyskania nowej siedziby szkoły do rozpoczęcia nauki minął ponad rok. Dokonano niezbędnych remontów i adaptacji, a do prac włączyli się społecznie nauczyciele, m.in.: Wiesław Skrobacz, Władysław Jurek,  Roman  Pelc,  Fryderyk Staszowski, Zygmunt Jeger. Prace były bardzo trudne, gdyż budynek należy do kompleksu obiektów zamkowych zaliczanych do klasy zerowej zabytków. Dlatego też musiał być doprowadzony do stanu pierwotnego, a prace nadzorował konserwator zabytków. Pierwszym dniem nauki w nowej szkole był 17 stycznia 1972 roku. Osobą, której w największym stopniu zawdzięczano uzyskanie własnego budynku, był mgr Józef Nawojski, ówczesny dyrektor kierujący szkołą do 1974 roku. W tym czasie szkoła osiągnęła znaczne sukcesy. Nastąpił wzrost poziomu nauczania, który uzyskano nie tylko dzięki coraz lepszemu zapleczu instrumentalnemu, ale także dzięki stworzeniu szeregu nowych zespołów i sekcji instrumentalnych, a nawet orkiestry symfonicznej. Warto podać skład tego zespołu, gdyż grali w nim przyszli nauczyciele i miał on duże osiągnięcia artystyczne. W jego skład wchodzili: Alfred i Józef Bojda, Józef Bosak, Marek Chudzik, Maria Domka, Wacław Fraczek, Piotr Gajewski, Stanisław Gomola, Zygmunt Jeger, Andrzej Jucha, Władysław Jurek, Roman Król, Cezary Linner, Andrzej i Wiesław Magoń,  Marian  Mirowicz, Henryk Mroziak, Józef Nawojski jako dyrygent, Otylia Piekło, Roman Pelc, Józef Porębny, Wiesław Skrobacz, Jacek Szpunar, Dominik Szmuc, Fryderyk Staszowski i Jan Szajnar. Osiągnięciami mogły się poszczycić zespoły instrumentalno-wokalny i rytmiczny pod kierownictwem Urszuli Nawojskiej i wokalny prowadzony przez Borysa Mirowicza. W 1970 roku szkoła łańcucka była współorganizatorem ogólnopolskich przesłuchań uczniów sekcji skrzypiec i altówki, a w 1971 i 1973 roku przesłuchań wojewódzkich zespołów szkół muzycznych I i II stopnia oraz zespołów kameralnych. Zorganizowano też w 1972 roku w sali balowej Muzeum Zamku koncert studentów Konserwatorium z Amsterdamu. W 1971 roku Państwowa Szkoła Muzyczna w Łańcucie rozpoczęła działalność zamiejscową w oddziale

w Albigowej, jedynej placówce kształcenia muzycznego w środowisku wiejskim. W tym samym roku zało­żono również drużynę harcerską, jedyną w szkole muzycznej województwa Rzeszowskiego. W lutym 1974 roku odbyło się w Łańcucie Ogólnopolskie Przesłuchanie Zespołów Kameralnych Instrumentów Smyczkowych Państwowych Szkół Muzycznych II st. i Liceów Muzycznych. Przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców był doc. Zenon Brzewski. Przesłuchania i koncerty odbywały się w sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie. Organizacja przesłuchań, miejsce i możliwości szkoły łańcuckiej zaowocowały tym, że z inicjatywy doc. Zenona Brzewskiego w następnym roku rozpoczęto właśnie w łańcuckiej szkole Skrzypcowe Kursy Mistrzowskie.