Czas najnowszy

        Lata 1999-2008 to czas, kiedy szkołą nadal kieruje mgr Jan Szydło, a zastępcą jest mgr Barbara Kotwica. Nadzór nad szkołą w dalszym ciągu sprawuje regionalny wizytator mgr Krzysztof Szczepaniak. Szkoła podlega Departamentowi Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Sztuki w Warszawie. Obecnie w szkole uczy się 100 uczniów w cyklu 6-letnim i 100 uczniów w cyklu 4-letnim.

        W szkole działają 4 sekcje: teorii — kierownik mgr Lucyna Kozioł, instrumentów dętych — kierownik mgr Jerzy Ziajor, fortepianu — kierownik mgr Jarosław Pelc, sekcja instrumentów smyczkowych – kierownik mgr Mirosława Wojturska.

        Uczniowie wyżej wymienionych sekcji biorą udział w przesłuchaniach regionalnych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia. Nauczyciele dokształcają się w różnych formach doskonalenia zawodowego, tj. kursy, seminaria, konferencje metodyczne, studia podyplomowe. Poprzez sumienną pracę i wysokie wymagania stawiane sobie i swoim wychowankom, uczestniczą we wszelkiego rodzaju imprezach muzycznych, konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odnosząc sukcesy. Szkoła prowadzi ożywioną działalność w zakresie upowszechniania muzyki w środowisku szkolnym i poza nim (popisy, koncerty promujące szkołę). Działania szkoły wspomagają bardzo aktywnie rodzice uczniów, poprzez pomoc w organizacji imprez szkolnych, wycieczek, wspieranie dzieci w kształceniu muzycznym. Jednakże aktywność szkoły byłaby znacznie ograniczona, gdyby nie przeprowadzane w ostatnich latach remonty szkoły. Prace objęły remont dachu, budowę kotłowni co., wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie nowego wystroju auli wg projektu Wrzesława Żurawskiego, remont sanitariatów, odwodnienie budynku, remont werandy, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji, stropu, wymianę parkietów w niektórych salach i na korytarzu, remont dziedzińca i tarasów, montaż klimatyzatora w auli. Dzięki wszystkim przeprowadzanym pracom, jak również ofiarnej pracy nauczycieli i współpracy rodziców, Szkoła Muzyczna sprawnie funkcjonuje, kształcąc młodych ludzi. Część absolwentów szkoły związała swoje losy z muzyką zdając pomyślnie egzaminy wstępne do szkół muzycznych II st., akademii muzycznych w kraju i za granicą. Inni powrócili do rodzinnego miasta, podejmując pracę w tutejszej szkole.

          Przy szkole nadal działa Towarzystwo Muzyczne, którego prezesem jest mgr Tadeusz Szpunar, wiceprezesem jest mgr Jan Szydło. Celem Towarzystwa jest pomoc szkole. Przy Towarzystwie działają szkoły muzyczne I i II stopnia z uprawnieniami szkoły publicznej. Funkcję dyrektora w szkole muzycznej I st. pełni mgr Barbara Kotwica, zaś w szkole muzycznej II st. mgr Jan Szydło. Oprócz działalności pedagogicznej Towarzystwo organizuje koncerty i recitale dla uczniów szkół i mieszkańców miasta oraz regionu. W latach 1999 – 2008 koncertowali tu m.in.: Wiesław Ochman, Konstanty Andrzej Kulka, chór „Poznańskie Słowiki" pod kierunkiem prof. Stefana Stuligrosza, Artystyczny Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Lwowscy Wirtuozi, Opera Lwowska, wielu wybitnych organistów polskich. Przy Towarzystwie funkcjonuje przedszkole muzyczne, które założyła i prowadzi mgr Zofia Węsierska oraz „zerówka" muzyczna, która powstała z inicjatywy mgr Lucyny Kozioł, prowadzącej w niej zajęcia. Przy współudziale Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego szkoła wzbogaciła się o nowe instrumentarium i akcesoria szkolne. Staraniem mgr Zofii Węsierskiej Fundacja Conspero z Krakowa przekazała naszej szkole reprinty obrazów Jerzego Dudy-Gracza z cyklu Chopinowskiego. Z wybranych 15 wizji etiud, pieśni i preludiów Zofia Węsierska stworzyła w salach pianistycznych małą galerię malarską.